Rozvojové

Strategické aktivity

Aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce, strategického a komplexního myšlení. Účastníci se naučí pružně reagovat v extrémních situacích.

Týmová spolupráce

Aktivity, u kterých je nutná spolupráce celého týmu při řešení nestandardního problému. Při těchto aktivitách lze velmi dobře sledovat jednotlivé členy týmu v krizových situacích. Dochází k přirozenému rozdělení týmových rolí dle toho, jak jednotlivci na danou situaci reagují.

Kreativní aktivity

Aktivity, které rozvíjejí kreativitu a tvořivost účastníků. Nacházení nových, lepších řešení pomáhá účastníkům odbourávat stereotypy a úspěšněji se vypořádat s novými výzvami. Tyto aktivity dávají možnost účastníkům poznat sebe sama a vyjádřit se pomocí svého díla.

Konstrukční aktivity

Jedná se o rozvojové týmové a tvůrčí činnosti z různých druhů materiálů a na různá témata, které rozvíjí spolupráci, schopnost naslouchat, prosadit se a zároveň respektovat ostatní.