S námi pro Vás již 26 let

Realizujeme pro Vás bezproblémové akce, kde se všichni baví.

VIZE: PEČLIVĚ A BEZE STRESU

Novo Nordisk_Brno_10-2017 (219)

HISTORIE A AKTIVITY

Společnost ProBull, s.r.o. byla založena v roce 1994. Roku 2006 byla činnost společnosti rozšířena o živnost „poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti lyžování a snowboardingu“ a také o živnost „pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti“. Od této doby se věnujeme pořádání firemních akcí, vybudovali jsme stabilní tým a získali řadu nových přátel a mnoho cenných zkušeností.

V roce 2006 jsme s našimi přáteli založili občanské sdružení Klub extrémního golfu Beskyd Extreme Golf Club a začali pořádat zimní i letní turnaje v extrémním golfu. Uspořádali jsme několik ročníku mistrovství Slovenska v extrémním golfu. Pořádali jsme turnaje téměř na všech horských štítech slovenských hor, ale také v Krkonoších a Jeseníkách.

V roce 2009 jsme otevřeli charterovou společnost Fun Charter a od té doby jsme pomohli mnoha klientům a přátelům získat kapitánské licence a poznat krásy námořního jachtingu. V tomto roce jsme organizovali první z každoročních podzimních jachtařských závodů Fun Regatta, které se konají v Chorvatsku a jsou nejen o soutěžení na vodě, ale také neformálním setkání okořeněným společnou zábavou, živými koncerty, grilováním a dobrou zábavou.

Naše společnost se také stala v roce 2015 partnerem Rakouského alpského svazu – ALPENVEREIN. Jedná se výhodné celoroční pojištění, které platí celosvětově a je zaměřeno na krytí všech outdoorových sportů, záchranných i pátracích akcí (přivolání vrtulníku), skialpinismu, skitouringu, freeride a mnoho dalších. S tímto pojištěním navíc naši klienti automaticky získávají slevy na ubytování a služby až na 2500 horských chatách v Rakousku, Švýcarsku, Francii, Itálii a Slovinsku.

Za svůj tým mohu říci, že nás naše práce baví a osobně jsem ráda, že mi život umožnil věnovat se tomu, co mi jde nejlépe a to je plánování, organizování a realizování všech typů akcí pro firemní týmy, jednotlivce i přátele.

Ředitelka společnosti Ing. Eva Kazíková, Ph.D.

Pečlivě a beze stresu
Umíme si hrát
Naši lektoři

PROFIL

ProBull Teambuilding je vzdělávací a konzultační společnost působící v oblasti firemního rozvoje, produkce akcí a teambuildingu. Naše služby poskytujeme v plné šíři na území České a Slovenské republiky. Na klíč organizujeme teambuilding, firemní akce a workshopy.

Přesným vytyčením požadovaných cílů a stanovením nástrojů k jejich dosažení zajistíme zkvalitnění vnitropodnikového prostředí. Zaměřujeme pozornost nejen na vnitrofiremní potřeby, ale také na zkvalitnění komunikace mezi našimi klienty a jejich zákazníky. Rozvojové programy navrhujeme se zřetelem na podnikové cíle a firemní kulturu.

Identifikujeme konkrétní potřeby a realizujeme projekty s důrazem na maximální přínos pro jednotlivce i tým jako celek.

Vyznáváme jednoduché hodnoty:

 • Dbáme na přípravu: Máme rádi věci v pořádku a beze stresu.

 • Jsme slušní: Respektujeme přání klienta, potřeby našich zaměstnanců i sami sebe.

 • Nestojíme na místě: Zajímáme se o dění v oboru a rádi se o novinky podělíme

 • Jsme hraví: Baví nás rozvíjet kreativitu a vymýšlet nové nápady.

 • Dbáme o bezpečnost: Při našich outdoorových akcích se staráme o zdraví našich klientů i o naše. V týmu máme členy Horské Služby.

ETICKÝ KODEX

Klademe důraz na profesionalitu a dodržování základních norem chování a proto se všichni naši zaměstnanci i externí pracovníci řídí následujícím etickým kodexem:

 1. respektovat pravidla podnikatelské etiky a ostatní obecně uznávaná morální pravidla,

 2. nespolupracovat s institucemi a podnikatelskými subjekty, jejichž činnost je v rozporu s právním řádem České republiky a dobrými mravy,

 3. pracovat s pravdivými a přesně formulovanými informacemi tak, aby jejich příjemce neuváděly v omyl, a záměrně nezkreslovat původ informací,

 4. respektovat právo třetích stran na svobodné vyjádření jejich názoru,

 5. respektovat důvěrnost informací a zachovávat obchodní tajemství, nezneužívat neveřejné informace,

 6. respektovat dohodnuté smluvní podmínky,

 7. směřovat veškerou činnost k zájmům klienta a k trvalému posilování důvěryhodnosti a dobré pověsti společnosti,

 8. nepoškodit úmyslně zájmy a práva klienta ani partnera, respektovat zásady zdvořilosti a kolegiality,

 9. nepodporovat korupční prostředí,

 10. odmítnout zakázku či úkol, pokud je v rozporu s principy Etického kodexu. 

Teambuildingové programy realizujeme v plné šíři v regionu České republiky i v zahraničí, nejen v češtině, ale také v mnoha dalších světových jazycích. Pro každou skupinu připravujeme program na míru tak, aby co nejvíce odpovídal představám a potřebám skupiny. Nabízíme celou škálu připravených, již osvědčených programů, nebo vám připravíme zcela nový, unikátní program.

Náš tým
Umíme naslouchat!
Náš tým

Reference

JUDr. Veronika Jirovcová, Personálně – právní oddělení, Invelt, s.r.o.

Služby: TEAMBUILDING NA MÍRU

Společnost ProBull jsme oslovili druhý říjnový týden roku 2022, s tím, že bychom chtěli v listopadu daného roku uspořádat pro naše zaměstnance dvoudenní teambuildingovou akci. I přes to, že časový prostor nebyl příliš velký, obdrželi jsme ve velmi krátkém čase od majitelky společnosti nabídku, která nás v kontextu s dalšími zaujala zejména nápaditostí programu, lokalitou a v neposlední řadě i cenou. I když na přípravu celého teambuildingu pro 70 lidí byl pouhý jeden měsíc a my jsme byli v pořádání tohoto typu akce úplnými nováčky, vše se díky profesionálnímu a vstřícnému přístupu ProBullu stihlo a akce se opravdu zdařila. Naši zaměstnanci kvitovali jak složení zábavného programu, tak lokaci včetně ubytování, pestrou večerní zábavu, tak samotnou organizaci celé akce, která byla na jedničku. Na další akci příští rok, již půjdeme na jisto, opět s ProBullem :-).“

Angela Novikava, HR Specialist, Gartal, a.s.

Služby: TEAMBUILDING NA MÍRU

V létě při prostudovávání obchodních nabídek a referencí potenciálních dodavatelů pro náš jubilejní 2denní teambuilding, jsem si dokázala jasně představit, jak doplňuji zpětnovazební sloupek na webových stránkách společnosti ProBull. Avšak u konečné volby jsem si vlastní intuici zcela odložila stranou a řídila se nastavenými kritérii – zajištěním na klíč s důrazem na programový obsah, specifiku akce i firmy, a v neposlední řadě finance. Již v průběhu velmi dynamické a kreativní přípravy teambuildingu nás stále více ujišťovala ve správnosti výběru perfektní komunikace, profesionální přístup, obratnost a vstřícnost paní Ing. Evy Kazíkové, včetně zajištění přání na poslední chvíli. Ve sluncem ozářený říjnový den D nás uvítal četný usměvavý ProBull tým, a všichni jsme šli do toho…Byly to dva dny společné práce i zábavy, akčnosti a vynalézavosti. A i když něco občas organizačně zaskřípalo (svět ani provozovatel zařízení není dokonalý), endorfiny i adrenaliny překypující náladu kolegů to nezastínilo. Jejich doposud neuhaslé nadšení z teambuildingu utvrzují jak moji intuici, tak i profesionální úsudek ve správném výběru spolehlivého obchodního partnera.“

kb-logo-ikona

Irena Francírková, Head of Managerial and Talent Development, HR, KB, a.s.

Služby: TEAMBUILDING NA MÍRU

S agenturou ProBull jsme spolupracovali na zahajovacím setkání programu Strategic Talent Management. Jednalo se o tři setkání po cca 35 zaměstnancích. Agentura ProBull zajišťovala celý jednodenní program, který se skládal ze slavnostního zahájení, outdoorových aktivit a moderace večerního vyhlášení výsledků. Jednotlivé aktivity byly profesionálně zajištěné jak z pohledu zajímavosti, tak i bezpečnosti účastníků.  Agentura velmi dobře  dokázala reagovat na naše potřeby a požadavky a přizpůsobit program přesně na míru našemu očekávání. Akce byla dodaná opravdu „na klíč“. Osobně bych určitě ocenila flexibilní, pragmatický a spolehlivý přístup.“

british-american-tobacco-logo

JUDr. Vratislav Janda, jednatel, British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.

Služby: TEAM SPIRIT VÁNOČNÍ VEČÍRKY

Naše společnost každoročně pořádá několik firemních eventů pro své zaměstnance. Akce většinou zahrnuje, kromě formálních prezentací, také teambuilding pro více než 130 zaměstnanců. Při výběru agentury na organizaci naší dvoudenní celofiremní vánoční konference jsme se soustředili na specializaci agentury, originalitu teambuildingového programu a také cenu. Vzhledem k tomu, že nabídka agentury Probull nejlépe splňovala naše očekávání, rozhodli jsme se v tu dobu pro nás neznámou agenturu se sídlem mimo Prahu. Přípravy, samotná akce i formality byly vyřizovány průběžně se vstřícným přístupem a reakce na různé změny na poslední chvíli byly rychlé a profesionální. Ocenili jsme výbornou znalost angličtiny u lektorů a pochopení a zvládnutí multikulturálního týmu našich zaměstnanců. Děkujeme.

logo_1

Romana Dömenyova, Office manager, Roper Engineering s.r.o.

Služby: KLASICKÝ TEAMBUILDING

Chtěla jsem Vám ještě jednou moc poděkovat za skvělou organizaci našeho teambuildingu v Plzni.

Opravdu jsme si to užili a mělo to pro náš česko-dánský tým velký smysl. Děkuji zároveň Vašim kolegům za příjemný a profesionální přístup. Pokud bychom nějakou podobnou akci zase organizovali, určitě se Vám ozvu.”

walmark

Libor Musil, marketing manager, Walmark, a.s.

Služby: KLASICKÝ TEAMBUILDING | TEAMBUILDINGOVÉ ODPOLEDNE | PERSONÁLNÍ  DIAGNOSTIKA

“ProBull pro nás připravuje pravidelné setkání zaměstnanců, které si členové našeho týmu velmi oblíbili. Ze služeb firmy jsme využili i psychologické hodnocení členů týmu, které se z odstupu času ukázalo velmi přesné.”

Print

Květoslava Sedláčková, marketing, Kraft Foods CR s.r.o.

Služby: KLASICKÝ TEAMBUILDING | ZÁŽITKOVÝ TEAMBUILDING

“Na agenturu ProBull jsme se letos obrátili jako na jednoho z možných organizátorů našeho teambuildingu. Od prvního okamžiku nás jejich nabídka velmi zaujala a musím říci, že v průběhu akce se naše očekávání nejen naplnila, ale troufnu si říci, že byla dokonce předčena. Tým společnosti ProBull si pro nás nachystal zajímavé, pestré aktivity a projevil se velmi flexibilně nejen při plánování, ale i poté v terénu. Celkově se nám služby agentury líbily a určitě bychom se na ni opět rádi v budoucnu obraceli.”

ceska_sporitelna_logo

Petr Papala, ředitelství oblastní pobočky, Česká spořitelna, a.s.

Služby: TEAMBUILDING NA MÍRU

“Ze všech nabídek, které jsme obdrželi, jsme si vybrali nabídku od fa ProBull a vedly nás k tomu tři hlavní důvody nejoriginálnější program, cenově zajímavá nabídka a působnost firmy v ČR i SR. Dnes mohu jednoznačně říci, že to byla výborná volba! Co říci závěrem. Spolupráce s fa ProBull na realizaci našeho teambuildingu splnila veškerá naše očekávání a mohu ji jen doporučit. Pokud budeme v budoucnu realizovat podobné akce, určitě se obrátíme opět na fa ProBull z Ostravy.”

 

kb-logo-ikona

Martin Kokta, Telesales Specialist, Komerční banka, a. s.

Služby: DNY PRO ZAMĚSTNANCE

 

“Agentura ProBull dokonale zrealizovala náš nápad a požadavek. Lidem se akce líbila a většina ji hodnotila jako nejlepší teambuilding, kterého se účastnili. Vyzkoušeli si něco nového, zábavného a nenáročného. Zvlášť ocenili fotbálek a možnost vyzkoušet si všechny aktivity bez nutnosti bodování. Skvělý nápad – trička. Lektoři ProBull byli příjemní a ochotní – dobře se s nimi spolupracovalo. Celkově akci hodnotíme jako velmi dobrou. Děkujeme!” 

visko-teepak

Šuštiaková Marie, manažerka logistiky, Viskoteepak, s.r.o.

Služby:  TEAMBUILDING NA MÍRU | KREATIVNÍ WORKSHOP

“Společnost ProBull je velmi profesionální a flexibilní firma, která je schopná v krátkém časovém intervalu připravit a realizovat teambuilding šitý na míru. Teambuilding byl výborně připravený včetně potřebných materiálů a pomůcek, přizpůsobený našim požadavkům a zadáním. Teambuilding byl veden zkušenými lektory, velmi oceňujeme dokonalé spojení profesionality, skromnosti a přátelského přístupu ze strany společnosti ProBull. Spolupráce byla hodnotná, bezproblémová a velmi příjemná. Věříme, že naše spolupráce se společností ProBull bude pokračovat i v budoucnu.”

48292079

Petr Čechmánek, business manager Eastern Europe, Plaston, s.r.o.

Služby: TEAM SPIRIT | OSLAVY VÝROČÍ | WORKSHOPY

“Letošní setkání zákazníku a zaměstnanců zemí Východní Evropy jsme poprvé realizovali s agenturou. Konference byla věnovaná rozvoji obchodu a navázání bližších vztahů s agenty a zákazníky. Téma konference „Poznávání folklórních zvyklostí Slovenska“ byl velmi vhodný vzhledem k tomu, že většina hostů byli Slované. Spolupráci hodnotím pozitivně a je nutno vyzdvihnout perfektní organizaci, která zajistila příjemný průběh akce a vhodné podmínky pro jednání. S agenturou Probull budeme spolupracovat nadále.”

ministerstvo-financi-logo-250px

Ing. Monika Toušová, centrální finanční a kontraktační jednotka, Ministerstvo financí ČR 

Služby: KLASICKÝ TEAMBUILDING

“Naše dvoudenní školení v Krkonoších, kde jsme si vzdělávací program obstarávali sami, jsme doplnili o sportovní a teambuildingový program pořádaný společností Probull. S programem jsme byli spokojeni a bylo to příjemné osvěžení pro účastníky školení po několikahodinových výukových blocích.” 

 

mars-logo_jpg_940x274_crop-none_upscale-true_q85

Andrea Hrazdirova, brand manager, ČR MARS, s.r.o., M&M’s, TWIX, WHISKAS

Služby:  KLASICKÝ TEAMBUILDING | WORKSHOPY

“Společnost ProBull realizovala teambuilding pro náš marketingový tým. Celá akce se nesla v duchu Afriky a měla být zaměřena hlavně na odpočinek a zábavu. S průběhem i výsledkem jsme byli moc spokojeni. Výběr a kombinace aktivit byla optimální vzhledem k věkovému složení našeho týmu. Určitě se na ProBull ohledně podobných akcí budeme v budoucnosti nadále obracet.” 

 

envy

Ing. Aneta Šmídlová, marketing manager, Moravia Sport Group, s.r.o.

Služby: TEAM SPIRIT |  TEAMBUILDING WORKSHOPY

“Se společností ProBull spolupracujeme již od roku 2003, kdy pro nás realizovali náš historicky první teambuilding. V současnosti pravidelně pořádáme čtyřdenní teambuildingy pro naše zaměstnance a obchodní partnery, které jsou zaměřeny na náročné fyzické aktivity ve vysokohorském prostředí doprovázené vzdělávacím programem a testy z oboru výroby oděvů, což je náš předmět podnikání. Rovněž využíváme služeb společnosti ProBull k organizaci pravidelného dvoudenního školení personálu naší maloobchodní sítě.”

abnote3

Ing. Jiří Motal, marketing & sales manager, ABnote, s.r.o.

Služby: TEAMBUILDING NA MÍRU | WORKSHOPY

“Začátkem července letošního roku jsme uspořádali společně s týmem ProBull dvoudenní firemní teambuilding, který měl za úkol vhodným způsobem skloubit práci, zábavu, sport, relax a také dát všem z naší společnosti možnost projevit své dovednosti, zkušenosti, nápady a hlavně týmového ducha. Tato naše očekávání byla díky velice nápaditým soutěžím a úkolům bezezbytku naplněna. Těšíme se na další spolupráci.”

category

Jana Vybíralová, ekonomka, Category, s.r.o.

Služby:  TEAMBUILDING NA MÍRU | PERSONÁLNÍ DIAGNOSTIKA

“Spolupráce se společností ProBull nadmíru splnila veškerá naše očekávání a mohu ji jen doporučit. Po pěti letech, kdy organizuji firemní teambuildingy sama s vedením společnosti, jsme si oddechli a bylo příjemné nechat si zajistit program tak profesionálním týmem, jako je právě ProBull.

Rádi bychom tímto způsobem vyjádřili společnosti ProBull naši naprostou spokojenost při organizaci firemního teambuildingu. Od počáteční komunikace, přes řešení všech aktivit a organizaci soutěží až do posledního, lektoři Proull vystupovali nejen jako profesionálové, kteří byli naprosto odhodláni se zapojit do všech „našich“ aktivit a nenechali nás v tom samotné, ale také jako velmi příjemní lidé, kteří mezi nás všechny skvěle zapadli.”

inspire

Ing. František Bühn, ředitel, Inspire, s.r.o.

Služby:  ZÁŽITKOVÝ TEAMBUILDING | WORKSHOPY

“Oceňuji služby společnosti ProBull, která pro nás připravila teambuilding při příležitosti integrace nových členů do týmu. Jelikož máme mladý kolektiv vybrali jsme si program „Horská Služba“. Program zahrnoval třídenní putování v horách, kdy jsme využili čtyřkolky, horské koloběžky a plnily jsme dobrodružné úkoly. Za asistence členů horské služby jsme zachraňovali figurantku, učili se poskytovat první pomoc, slaňovat v lanovém centru a večer jsme se dobře pobavili u cikánské dechovky. Prožili jsme spoustu adrenalinových zážitků a osobně se těším na další zajímavý program, který pro nás ProBull připraví.”

kb-logo-ikona

Martin Kokta, Telesales Specialist, Komerční banka, a. s.

Služby: ZÁŽITKOVÝ TEAMBUILDING DNY BEZPEČNOSTI

S agenturou ProBull jsme spolupracovali již opakovaně. Program akce splnil naše očekávání a i přes nepříznivé počasí teambuilding hodnotíme jako velmi dobrý. Nejvíce nás pohltil Battlefiled, kde jsme si užili adrenalin, spolupráci a vyzkoušeli si něco nového. Někteří účastníci naopak vyzdvihli nepříznivé počasí jako vhodné k této aktivitě. Geocaching byl zajímavý a pro větší skupinu, vzhledem k podmínkám, celkem náročný. Kurz první pomoci hodnotíme jako velmi naučný a zajímavý. Kolegové z agentury byli příjemní a ochotní. Kvalitní byl systém střídání týmů, kdy se každý tým účastnil jiné aktivity. Lidem se akce celkově moc líbila!“

bc

Ing. Kateřina Kožaná, Obchodní divize ČR a SR, Beckman Coulter Česká republika s.r.o.

Služby:  DNY PRO ZAMĚSTNANCE A OBCHODNÍ PARTNERY | WORKSHOPY

“Naše společnost pořádá několikrát ročně pro své zákazníky uživatelská setkání. V letošním roce jsme se rozhodli využít spolupráce s firmou ProBull, která nás oslovila. Zaměstnanci společnosti ProBull se ujali své role opravdu skvěle a prošli na výbornou. Myslím, že nejlepším ukazatelem kvality práce firmy ProBull může být vyhodnocení dotazníku spokojenosti, který naši zákazníci vyplňují po skončení setkání. Z jeho závěru vyplývá, že nejvíce ocenili doprovodný program (indoorové a outdoorové aktivity, včetně společenských večerů). S prací jednotlivých členů týmu ProBull jsme natolik spokojeni, že hodláme v navázané spolupráci pokračovat i při přípravě akcí následujících. Doufám, že i tentokrát to bude pro nás i naše zákazníky příjemný a zajímavý zážitek!”

Kontaktujte nás pro návrh programu !

© 2003 - 2017, ProBull s.r.o.